Manifest

Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en anden slags kulturel bevægelse.


Dette er Møllers Manifest.

Af respekt for vores datid, nutid og fremtid, samt af respekt for vores landmænd, 
avlere, plukkere, gæster og kollegaer, og ikke mindst af respekt og kærlighed for
alle liv og alle fortællinger der gør vores virke muligt, påtager vi os hos Møller – Kaffe og køkken, ansvaret for Følgende:

At yde en indsats for at gøre stolte, hårdtarbejdende og ambitiøse producenters håndværk mere tilgængeligt for vores lokalbefolkning. 
At opretholde en nysgerrig og kritisk tilgang til vores daglige gang og udvikling. For vores egen og vores publikums skyld.
Sæsonen, vores producenter, vores interesse og dagens vejr, vil sætte dagsordenen og mulighederne hos Møller.
At et facit ikke eksisterer i vores rammer. Resultater finder vi i nuet, sindet, humøret og stemningen.

At handle forsvarligt, bæredygtigt og retfærdigt, grundet respekt for fremtiden, miljøet, dyrene og folket
omkring os. At træffe valg som gavner alle involverede væsener. Liv skal æres og dyrkes frem
for at spildes, gøres til tal eller ende i kedelige statistikker.
At viderebringe fortællingerne der kredser om os dagligt.
At huske på dem, og viderebringe de kommende.

At hver dag er et nyt kapitel i denne nye historie, som skal gøres værd at dele.
At vi udnytter vores enestående rammer til fulde, med konstant bagtanke på dette manifests løfter og ambitioner.
At huske på, at disse omgivelser har vi skabt til at, hånd i hånd, være levende og lærende med os.

Af respekt, nysgerrighed og kærlighed.